GFF logotyp

Göteborgs FilatelistFörening

E-post
    

Känn ditt land

Biblioteket

Biblioteket i Folkets hus har under våren 2014 överlåtits till Kjell Wikander. Medlemmar vid GFF kan, efter överenskommelse med Kjell Wikander, ha tillgång till biblioteket på samma sätt som tidigare.
Kontakt tas då via telefon 070 7878031 em. kväll eller via mail kjell.wikander@yahoo.com
Det består av mer än 6000 volymer litteratur i form av

·         Tidskrifter från hela världen: Bland andra SFT & Nordisk Filateli från första numret

·         Handböcker täckande såväl svensk & nordisk filateli som filateli från övriga världen

·         Färglikare

·         Auktionskataloger

·         Värderingskataloger från hela världen

·         Nyhetsinformation

·         och mycket mera

 

 

GFFs möten

Medlemskap i GFF

GFFs försäljning

GFFs bibliotek