GFF logotyp

Göteborgs FilatelistFörening

E-post
    

brev

Försäljning

Varje mötesdag erbjuder Göteborgs FilatelistFörening möjlighet för sina närvarande medlemmar att köpa kompletterande material till sina samlingar ur urvalshäften som övriga medlemmar satt ihop. GFF erbjuder med denna service, genom sina medlemmar, frimärken från hela världen.

Vi har även mötesauktioner, med fyndchanser, där medlemmar lämnat in sitt dubblettmaterial.

Känner Du för att hellre, eller kanske som komplement till vår service under mötesdagarna, deltaga i vår cirkulationsverksamhet så får Du gärna kontakta vår bytesföreståndare.

Göteborgs FilatelistFörening har en imponerande mängd dubblettlitteratur i vårt bibliotek som vi gärna erbjuder Dig dom är intresserad. Bland annat kan vi erbjuda Postryttaren från 1970, flera tyska filatelisttidskrifter från 1885/86, inbundna exemplar av SFT och Nordisk Filateli m.m.

 

 

GFFs möten

Medlemskap i GFF

GFFs försäljning

GFFs bibliotek