GFF logotyp

Göteborgs FilatelistFörening

E-post
    

korsband

Medlemskap

Som medlem i Göteborgs FilatelistFörening får Du förmåner i form av

  • Medverka på våra möten med urvalshäften, auktionsverksamhet och lotterier med fina priser
  • Lämna in cirkulationshäften och auktionsobjekt till föreningens verksamhet
  • Deltaga i vår cirkulationsverksamhet
  • Låna i vårt bibliotek
  • Köpa frimärkskataloger (ex Facit, Michel, Stanley Gibbons) till mycket förmånliga priser

Ett års medlemskap kostar endast 200;- i Göteborgs FilatelistFörening

 

 

GFFs möten

Medlemskap i GFF

GFFs försäljning

GFFs bibliotek